Kinderen intro

In de leeftijdsperiode tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Levitas wil motorische ontwikkeling van jeugdigen (0-6 jaar) stimuleren middels gymnastiek als basissport. In deze leeftijdsfase kiest Levitas voor een algemene brede sportontwikkeling. Levitas leidt de kinderen daarbij niet alleen op voor de eigen disciplines als turnen en dans, maar ook voor andere sporten als voetbal, hockey en judo. Kinderen leren in deze fase lopen, rennen, springen, rollen, duikelen, schieten, stuiteren, gooien, vangen, klauteren an andere vormen van beweging. Goed en handig bewegen, maakt kinderen zelfverzekerd, actief en sterk.

Onderbouwing

In de belangrijke periode tot 6 jaar komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.