Bestuur

Marieke Koken (voorzitter en secretaris a.i.)
Leon de Boer (penningmeester)
Jolien van Vliet (activiteiten)
Sjoerd Koken (operationele zaken/processen)