Minimabeleid

Als 'het kunnen betalen' niet vanzelfsprekend is... In Wijk bij Duurstede zijn er verschillende regelingen die mensen met een krappe beurs kunnen ondersteunen. 

Jeugdsportfonds

Door het vaststellen van het minimabeleid is er sinds 1 januari 2015 ook een jeugdsportfonds in de gemeente Wijk bij Duurstede. De stichting Jeugdsportfonds Wijk bij Duurstede zorgt ervoor dat  kinderen van 4 tot 18 jaar in groepsverband kunnen sporten. De bijdrage bedraagt max. € 225,- per jaar; dat geld gaat direct naar de contributie van de sportvereniging en naar noodzakelijke sportbenodigdheden. Aanvragen kunnen uitsluitend door intermediairs worden ingediend. Voor vragen kunt u bellen met “Wijkhelpt”, 0343-572000, op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen. Meer informatie: http://www.jeugdsportfonds.nl en www.jongwijkinbeweging.nl.

Bericht minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede

Er is ook een folder met informatie over minimaregeleingen. Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen. Er zijn regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen:

  • deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor ouderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)
  • collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering (ook voor chronisch zieken en gehandicapten)
  • Jeugdsportfonds
  • studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)
  • bijdrage zwemlessen (groep 3 t/m 5 basisschool)
  • Andere inkomensondersteunende maatregelen

Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.


Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij Loket Wijk en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere 'openbare plaatsen' in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl of de Regionale Sociale Dienst: www.rsdkrh.nl. Bij het kopje 'inkomen en uitkering/ minimabeleid' vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Voor verdere vragen of het opvragen van een aanvraagformulier voor de regelingen kunt u ook bellen met het telefonisch spreekuur van de RSD: 030-6929595, dagelijks van 9.00 – 11.00 uur.

Lokaal loket RSD

Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het een consulent van de Regionale Sociale Dienst. Ook kunt u bij de consulent terecht als u eens wilt praten over uw financiële situatie. Elke dinsdag wordt er spreekuur gehouden bij het Inlooppunt van Grip op de Knip. Hier kunt u zonder afspraak terecht tussen 13.30 uur en 15.30 uur.

Lidmaatschap-folder

> Download hier direct de folder handout lidmaatschap (pdf), waarin de belangrijkste informatie over sporten bij Levitas bij elkaar.