Organisatie

Levitas is een gymvereniging met ruim 400 leden. Zij beslissen over de belangrijkste keuzen die de vereniging maakt. Het gaat om beslissingen over de begroting van het komend jaar, de jaarrekening van het afgelopen jaar, het benoemen van bestuursleden en grote beleidsbeslissingen. Leden beslissen hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), die meestal één of twee maal per jaar wordt georganiseerd. Hier legt het bestuur de beslissingen aan de leden voor. Het verslag van de laatste ALV kun je opvragen via info@levitasgymdance.nl.

Zoals elke vereniging beschikt Levitas ook over statuten, waarin is vastgelegd hoe de vereniging bestuurd moet worden en hoe de inspraak van leden is geregeld. Lees hier de Statuten van Levitas (pdf).

Maar hoe draait Levitas nu in de dagelijkse praktijk? Wie doet eigenlijk wat? Dat zie je in onderstaande afbeelding:

Voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken bij Levitas zorgt het kernteam. Deze groep bestaat uit twee bestuursleden en drie trainers en komt elke twee weken een dagdeel bij elkaar om alle grote en kleine actuele ontwikkelingen te bespreken en actie te nemen waar dat nodig is.

Heel veel werk bij Levitas wordt verzet door onze trainers en veel vrijwilligers, zowel mensen die enkele keren per jaar helpen als mensen die een structurele taak op zich hebben genomen. Dankzij hen allemaal loopt Levitas zo goed en hebben we een schone hal, soepele evenementen en werken we slim achter de schermen. Lees hier meer over ons clubtakenbeleid.

Tot slot zie je in onderstaande afbeelding op welke terreinen we bij Levitas aan het werk zijn on de club goed te laten draaien:

Wil je hier meer over weten? In deze presentatie (gegeven tijdens de ALV van februari 2018) leggen we het uit. Op dit moment willen we onze club graag professionaliseren en daarvoor hebben we steun gezocht bij de Rabobank. In een eerste kennismakingsavond hebben we op een rij gezet wat er nodig is en dat vind je hier. 

Erkend leerbedrijf (SBB)

Levitas is een officieel SBB erkend leerbedrijf voor MBO-studenten. Deze afkorting staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Dat houdt in dat Levitas aan specifieke voorwaarden voldoet en we bieden studenten zo de mogelijkheid om bij ons het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen (beroepspraktijkvorming). Heb je interesse om bij Levitas praktijkervaring op te doen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer over dit keurmerk lees je op de SBB-website en zie je in onderstaande video: