Trainers

Levitas streeft er naar dat alle trainers opgeleid zijn op minimaal niveau 3 volgens de Kwalificatiestructuur Sport van de NOC-NSF. Op dit moment voldoet 90% aan deze kwalificatie. De meeste trainers onderhouden een licentie wat betekent dat ze regelmatig bijscholing moeten volgen om voldoende punten te behalen. Levitas investeert jaarlijks behoorlijk in opleidingen. Levitas is ook een erkend leerbedrijf voor de ROC’s.

Alle trainers bij Levitas zijn professioneel opgeleid en werken op contractbasis bij de vereniging. Zij worden ondersteund door leden die interesse hebben om een opleiding als (assistent)trainer te volgen of door assistent-trainers.

Michiel Jansen Trainer heren turnen,
aanspreekpunt kleding heren turnen
michieljansen@levitasgymdance.nl
Judy Maas Trainer dames turnen,
aanspreekpunt kleding dames turnen
judymaas@levitasgymdance.nl
Saskia Maas Trainer dames turnen saskiamaas@levitasgymdance.nl
Leonie van der Starre Trainer dames turnen leonievanderstarre@levitasgymdance.nl
Lars de Boer Gymkids en trainer turnen dames larsdeboer@levitasgymdance.nl 
Karina Koetsier Trainer dames turnen karinakoetsier@levitasgymdance.nl
Ynte la Rivière Gymkids en trainer turnen dames yntelariviere@levitasgymdance.nl
Luc van Hemert Trainer heren turnen lucvanhemert@levitasgymdance.nl
Corine van Kats Gymkids corinevankats@levitasgymdance.nl
Annemiek van Driel Special Gym annemiekvandriel@levitasgymdance.nl
Helen Geerman Aerobics helengeerman@levitasgymdance.nl
Kion van Es Keep fit / Volley kionvanes@levitasgymdance.nl
Eugenie Veldboer Keep-fit eugenieveldboer@levitasgymdance.nl
Jill van Drongelen Trainer turnen dames jillvandrongelen@levitasgymdance.nl 
Thom van Hemert Trainer turnen heren en freerunning

thomvanhemert@levitasgymdance.nl