Opzeggen

Je gaat ons verlaten? Dat vinden we jammer!

Zowel het aangaan als het opzeggen van het lidmaatschap doet u schriftelijk bij de ledenadministratie. Dit kan ook door het sturen van een email. Zolang u niet schriftelijk hebt opgezegd maakt Levitas kosten en betaalt u contributie. Levitas doet niet moeilijk bij tussentijds opzeggen.

Levitas heeft het sportseizoen (1 augustus – 31 juli) administratief opgeknipt in vier gelijke perioden:

  • Aug-sept-okt (Termijn 1)
  • Nov-dec-jan (Termijn 2)
  • Feb-mrt-apr (Termijn 3)
  • Mei-jun-jul  (Termijn 4)

Per periode is opzegging mogelijk, tot één maand voor de start van elke periode (dus voor 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april).  Bij opzegging na die datum, betaalt u de betreffende periode van drie maanden nog contributie. Om dit te verduidelijken, hebben we onderstaand twee voorbeelden uitgewerkt:

Voorbeeld 1: opzeggen per nieuw schooljaar

Gewenste stopdatum Opzegging ontvangen Contributie betalen t/m
Augustus 30 juni of eerder 31 juli
Augustus 15 juli 31 oktober

Voorbeeld 2: opzeggen per nieuw kalenderjaar

Gewenste stopdatum Opzegging ontvangen Contributie betalen t/m
Januari 31 december of eerder 31 januari
Januari 15 januari 30 april

Waarom dit beleid?

Bij het turnen is de omvang van de verschillende turngroepen bepalend voor het inplannen van de lessen (aantal groepen) en voor het inhuren van de daarvoor benodigde trainers. Daarnaast moet Levitas voor elke turner in periodes van drie maanden contributie betalen aan de turnbond, de KNGU. 

Bij een betalingsachterstand wordt een opzegging pas geaccepteerd als aan de betalingsverplichting is voldaan. Voor het incasseren van achterstallige betalingen schakelt Levitas een incassobureau in. De kosten daarvan komen voor rekening van de betalingsplichtige. 

Ledenadministratie: leden@levitasgymdance.nl