Facturatie en betaling

Een vereniging als Levitas maakt veel kosten om leden te kunnen laten sporten. Denk hierbij aan het huren van de zaal, het uitbetalen van trainers en het up-to-date houden van de materialen en toestellen. Om deze kosten te dekken, betalen de leden contributie en lesgeld aan Levitas. De meeste kosten betaalt de vereniging vooruit. Om te voorkomen dat we ‘geld tekortkomen’ is het belangrijk dat leden hun contributiefactuur tijdig betalen.

Wij factureren de contributie en het lesgeld bij Levitas in vier termijnen. Dit doen we zodat leden tussentijds hun aantal sporturen kunnen veranderen en de kosten kunnen spreiden over het jaar.

Ons incassobeleid

Levitas int de contributie en het lesgeld liefst via automatische incasso. Bij je inschrijving vragen wij je om jouw mandaat hiervoor te geven. Je gaat daarmee akkoord met ons incassobeleid zoals hieronder beschreven.

 • Met je mandaat geef je toestemming:

  • aan Levitas Gym & Dance om vier keer per jaar een incasso-opdracht naar je bank te sturen om de contributie en het lesgeld van je rekening af te schrijven

   en

  • aan jouw bank om de bedragen van je rekening af te schrijven overeenkomstig de hierboven bedoelde opdrachten van Levitas Gym & Dance

 • De bondscontributie en het lesgeld factureert en incasseert Levitas Gym & Dance in vier termijnen. De basiscontributie wordt in termijn 1 gefactureerd of in de termijn waarin een nieuw lidmaatschap is gestart. Zie de informatie hieronder voor de details

 • Levitas Gym & Dance stuurt vóór elke incasso een factuur die vermeldt wanneer het betreffende bedrag wordt afgeschreven

Vaste facturatie- en incassomomenten

Voor het innen van de contributie en het lesgeld hanteert Levitas met ingang van het seizoen 2018-2019 vaste facturatie- en incassomomenten. Dit gebeurt in vier termijnen:

 • Termijn 1 (aug-sept-okt, basiscontributie + lesgeld + bondscontributie)
  • Facturatie: rond 15 september
  • Incasso: rond 28 september

 • Termijn 2 (nov-dec-jan, lesgeld + bondscontributie)
  • Facturatie: 1e week december
  • Incasso: rond 15 december

 • Termijn 3 (feb-mrt-apr, lesgeld + bondscontributie)
  • Facturatie: 1e week februari
  • Incasso: rond 15 februari

 • Termijn 4 (mei-jun-jul, lesgeld + bondscontributie)
  • Facturatie: 1e week mei
  • Incasso: rond 15 mei

Informatie over onze tarieven kun je hier nalezen: onze tarieven

Betalingstermijn en herinneringen

De betalingstermijn die voor de facturen geldt, is twee weken. Binnen die tijd moet de factuur betaald zijn, anders volgt een herinnering. Mocht betaling ook na de herinnering uitblijven, dan verhogen we de factuur met € 10. Het kan niet zo zijn dat mensen die weigeren te betalen, toch gebruik blijven maken van de lessen van Levitas en de inspanningen van onze trainers. Bij langere tijd niet-betalen gaan we daarom over tot schorsing van het lidmaatschap.