Tarieven

Contributie

De contributie van Levitas bestaat uit drie bedragen:

  1. Basiscontributie (vast bedrag)
  2. Lesgeld (variabel bedrag, hangt af van aantal trainingsuren per week).  Hieruit financieren we de huur van de zalen, de materialen, de trainers en de organisatie van de vereniging.
  3. Bondscontributie KNGU (vast bedrag). Voor elke sporter draagt Levitas dit bedrag af aan de KNGU en daaruit worden onder andere opleidingen voor trainers en juryleden, ondersteuning en verzekeringen betaald.

Tarieven

Bij alle tariefsoorten houden onze tarieven rekening met enerzijds leeftijd en anderzijds het aantal uren per week dat het Levitaslid bij ons sport. Ook kennen we een ‘gymzaalkorting’ voor de sporters die op een andere locatie sporten dan Mariënhoeve: zij betalen € 15,- per jaar minder basiscontributie. Sporters uit maandagochtend ‘Keepfit-groep’ maken gebruik van een speciaal geschoolde trainer en betalen daarom juist een hoger tarief.

Doordat we zoveel rekening houden met de verschillen tussen onze sporters, betaalt iedereen precies voor hetgeen hij of zij ook afneemt van Levitas: niemand betaalt teveel. Dit mooie systeem betekent wel dat het minder eenvoudig is om te berekenen wat je precies betaalt voor het sporten.

De tarieven zelf zijn als volgt:

Basiscontributie (facturering per jaar):

Basiscontributie/jaar 
0 - 6 jaar (gymkids)    € 44,64
7-16 jaar € 59,64
17-64 jaar € 60,28
65 + € 45,28

N.B.:

  • Bij sporten in andere zaal dan op Mariënhoeve: - € 15,- gymzaalkorting
  • Bij keuze voor maandagochtend dames Keepfit: + € 15,- trainersopslag
  • Alle bovengenoemde bedragen worden gehalveerd bij inschrijving vanaf 1 februari

Lesgeld:

Aantal uren  per week

Termijntarief

Lesgeld per jaar 
1 uur € 28,75  € 115 ,-
2 uur € 57,50 € 230,-
3 uur € 82,50 € 330,-
4 uur  € 105,- € 420,-
5 uur € 125,- € 500,-
6 uur € 145,- € 580,-
7 uur € 160,- € 640,-
8 uur € 175,- € 700,-
9 uur € 190,- € 760,-
10 uur € 205,- € 820,-

Bondscontributie KNGU:

  Termijntarief  Bondscontributie/jaar 
0 - 6 jaar (gymkids)    € 5,35 € 21,40
7-16 jaar € 5,35 € 21,40
17-64 jaar € 6,55 € 26,20
65 + € 6,55 € 26,20

Termijnen

Om het mogelijk te maken voor leden om gedurende het seizoen (augustus-juli) te kunnen uitstromen, verdelen we het jaar in vier termijnen. Door deze termijnen zijn leden flexibeler om gedurende het jaar het aantal trainingsuren aan te passen (verhogen of verlagen) of eventueel op te zeggen. Het betekent wel dat er in een jaar vier factuurmomenten zijn.

In onderstaand overzicht staat hoe de tariefsoorten gedurende het jaar worden gefactureerd:

-> Lees meer over betalen en facturen

Berekening: voorbeeld

Om het van toepassing zijnde tarief te berekenen, moeten basiscontributie, lesgeld en bondscontributie dus bij elkaar worden opgeteld. Op basis van de leeftijd en het aantal sporturen per week kan iedereen zelf uitrekenen wat het jaarbedrag van de contributie wordt.

Nog even dit:

- Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van €15,-
- Elke factuur heeft een betalingsperiode. Voor het niet tijdig betalen van de factuur brengt Levitas administratiekosten (€ 10,-) in rekening.
- Voor ons opzegbeleid verwijzen we je naar deze pagina.