Recreatief of wedstrijdturnen

Gekozen kan worden voor recreatief turnen of wedstrijdturnen. Bij recreatief turnen wordt tot 12 jaar in leseenheden van 1 uur getraind en is plezier in motorische ontwikkeling de belangrijkste drijfveer. Recreatieve turners kunnen deel nemen aan clubwedstrijden en alle activiteiten van de activiteitencommissie.

Bij wedstrijdturnen wordt getraind in leseenheden van 2 uur uur, minstens twee maal per week met als doel aansluiting te vinden met de regionale en nationale competities. Naast plezier is ook de competitie een extra motivator. Meestal wordt begonnen met recreatief turnen. In overleg zijn verschuivingen van recreatief turnen naar wedstrijdturnen en andersom mogelijk.