Voorzitter Erik Pekkeriet neemt afscheid tijdens ALV

erik_pekkeriet_afscheid.jpg25 februari 2018

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 februari jl. nam voorzitter Erik Pekkeriet officieel afscheid van Levitas. Met dat vertrek verliest de vereniging een zeer actieve voorzitter die ontzettend veel betekend heeft voor Levitas. Reden genoeg om Erik tot erelid te benoemen.

Erik was vanaf 2002 trainer en vanaf dat moment kenden we hem als een zeer actief vrijwilliger. Hij nam direct veel taken op zich en zat al snel als hoofd Technische Commissie in het bestuur. Daarnaast stelde hij een nieuw 'visie-document' op: Turn(st)er centraal en was hij de belangrijkste schakel bij het realiseren van de nieuwe turnhal.

Vanaf 2016 was hij voorzitter van de vereniging en gedurende de afgelopen twee jaar formeerde hij een volledig nieuw bestuur. Onlangs kreeg Erik een nieuwe functie op zijn werk. Daarnaast bekleedt hij diverse andere vrijwilligersfuncties voor onder meer de kerk. Dat alles, samen met een kersvers voltallig bestuur, maakte voor hem de keus makkelijker om zijn functie als voorzitter neer te leggen.

Persoonlijke boodschap John Maas

In al die jaren heeft Erik Pekkeriet ontzettend veel voor onze vereniging betelend. Jonh Maas, oud-voorzitter van Levitas en goede bekende van Erik, verwoordde het prachtig in een persoonlijke boodschap:

"Erik Pekkeriet

Ik was nog niet heel lang bestuurslid van Levitas toen ik een mailtje kreeg van ene Erik Pekkeriet uit Doorn waarin hij vroeg of we hem als trainer konden gebruiken. Hij zocht een vereniging die meer was dan alleen maar het bezig houden van kinderen met bewegingslesjes. Nee, een vereniging met aspiraties om de Turnsport in de regio een boost te geven.

Bij de eerste ontmoeting klikte het direct. Hij was er net als ik van overtuigd dat een goede turnvereniging een eigen accommodatie moest hebben en dat Wijk bij Duurstede, gezien zijn ligging met de rug naar de rivier toe, daar een prima plaats voor was. Toen leefden we nog in de vorige eeuw.

Zijn enthousiasme en mijn beschikbare tijd werden een prima combinatie om de politiek te bewerken. Ik begon mijn lobbywerk bij de raadsleden, nam deel aan gemeentelijk overleg bij zaken waarbij sport betrokken was en ondertussen werkte Erik plannen uit om onze doelstelling, een Turnhal voor Levitas met cijfers en voorstellen te onderbouwen.

De eerste uitgewerkte plannen bracht hij in november 2003 met een powerpoint presentatie in het gemeentehuis onder de aandacht van alle politieke partijen. Dit werd in september 2004 gevolgd door een volledig businessplan.

Het resultaat daarvan was dat op 28 februari 2006 in de laatste vergadering van de toenmalige coalitie werd medegedeeld dat Levitas zijn turnhal zou krijgen. Het geld ervoor werd gereserveerd.

Dit alles is zonder meer, uitsluitend en alleen, aan Erik te danken. Zijn onderbouwing was van doorslaggevende betekenis. Dat door politiek gemarchandeer er steeds weer geschoven werd met de realisatie en dat er van het gereserveerde geld nog slechts de helft beschikbaar was, lag buiten zijn invloedsfeer.
Zonder Erik was er geen turnhal gekomen. Ik vind dan ook dat hij alle credits dient te krijgen voor de uiteindelijke realisatie ervan.

Elke vereniging zou enorm gediend zijn met een Erik Pekkeriet in zijn gelederen.

John.” 

Erelid

De statuten van onze vereniging maken het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen iemand tot Erelid te benoemen, mits de Algemene Ledenvergadering hiermee instemt. Deze voordracht vond tijdens de afgelopen Ledenvergadering, in het bijzijn van Erik plaats en er werd unaniem 'voor' gestemd. Hiermee werd Erik direct tot Erelid van Levitas benoemd; een titel voor het leven.


De onderscheiding met tekst die tijdens de ALV werd overhandigd aan Erik

Dezelfde avond gaf Erik nog een reactie via Facebook: "Niks voor mij, zo'n titel... dacht ik. Toch leuk en lief. Bedankt club... voor alles wat je hebt betekend. Ik blijf nu verbonden".

Jij bedankt Erik, names iedereen van Levitas! We zullen je missen!

« Terug naar nieuwsoverzicht