We kunnen niet zonder vrijwilligers!

Om het turnen, dansen en de andere Levitassporten mogelijk te maken, zijn er achter de schermen allerlei werkzaamheden: de turnhal schoonhouden, helpen bij evenementen, administratie en bestuurs- of commissiewerk. Om de contributie voor iedereen betaalbaar te houden (bijvoorbeeld door geen professionele schoonmaak of administratiemedewerker in te huren) en de vele taken binnen de vereniging goed te verdelen, hanteert Levitas Gym&Dance sinds het seizoen 2015/2016 een vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersbeleid: wat houdt het in?

Alle leden (of bij leden jonger dan 18 jaar: hun ouders/verzorgers) voeren minimaal tweemaal per sportseizoen werkzaamheden uit. Bij leden die meer dan twee uur per week trainen, gaan we uit van minimaal driemaal per jaar een vrijwilligerstaak vervullen

 • Er zijn drie soorten taken:
  • Schoonmaak van de turnzaal.
   Het schoonmaken moet wekelijks gebeuren en doen we in een groepje. Het gaat vooral om het stofzuigen en afstoffen van de zaal en dit seizoen doen we dat op woensdagavond van 21:00 - 22:00 uur
  • Werkzaamheden bij evenementen zoals wedstrijden of voorstellingen
   Bij evenementen hebben we juryleden (bevoegd), EHBO’ers (gediplomeerd) en fotografen nodig. Ook het voorbereiden en opruimen van de zaal is een activiteit bij evenementen
  • Actieve bijdrage aan commissies of het bestuur
   Het bestuur is op zoek naar mensen die actief willen zijn op organisatorisch gebied. Zowel bij de communicatie (denk aan fotograferen, filmen, stukjes schrijven, opmaken, vormgeven, redigeren, ook voor social media) als bij de administratie en het organiseren van acties voor Levitas hebben we extra menskracht nodig
 • Eigen suggestie
  Heb je een eigen idee voor vrijwilligerswerk dat je wilt doen en dat nuttig is voor Levitas, geef dat dan door aan de coördinator!
 • Leden (of hun ouders) kiezen dus zelf welke taak zij willen vervullen en worden ingedeeld in overleg met de coördinator vrijwilligersbeleid
 • Leden (of hun ouders) die geen vrijwilligerstaak (willen) vervullen, kiezen daarmee voor een hogere contributie van € 50,- per seizoen, waarmee de vrijwilligerstaak wordt afgekocht

Nieuwe leden

Leden die in het lopende seizoen (na 1 november 2016) lid zijn geworden worden automatisch 1x ingedeeld voor het stoffen en zuigen van de turnhal op een woensdagavond. Eventueel kan deze vrijwilligerstaak wel worden afgekocht door een hogere contributie te betalen. De contributieverhoging bedraagt ook in dat geval € 50,- voor het lopende seizoen.

Wil je je op een andere manier actief inzetten voor Levitas? Dat kan natuurlijk! Geef dat dan door via het vrijwilligersformulier.

Aanmelden en keuze doorgeven

Het vrijwilligersformulier kun je hier online invullen. Dat geldt zowel voor het doorgeven van de taak van je keuze als voor het doorgeven van je keuze om de taak af te kopen. Vul als lid het formulier dus sowieso in! De vrijwilligerscoördinator plant de taken in en zal rekening houden met de opgegeven keuze, maar bepaalt in overleg met de commissies of een taak kan worden toegezegd.

Als je geen keuze doorgeeft of aan het eind van het seizoen je vrijwilligerstaak niet (of slechts deels) hebt uitgevoerd, brengen we de extra contributie alsnog in rekening. Geef je keuze dus aan ons door en werk op die manier mee om Levitas Gym&Dance een gezonde, frisse en levendige vereniging te houden!

Let op: formulier invullen voor 28 oktober 2017!

Wij verzoeken je voor 28 oktober aanstaande het vrijwilligersformulier in te vullen. Als we geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat je kiest voor het helpen schoonmaken van de turnhal en delen we je voor die taak in. Van deze planning ontvang je na 28 oktober de informatie.